logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Voorlopig geen extra coffeeshops in Tilburg

20 februari 2024

In Tilburg zijn op dit moment 11 coffeeshops. Er is ruimte voor 13 coffeeshops. Het beleid dat in 2020 is vastgesteld, geeft die ruimte. In de maanden die sinds de loting voor die 2 extra vergunningen zijn verstreken, is duidelijk geworden dat het proces dat doorlopen wordt, niet werkt zoals beoogd.

“Als burgemeester ben ik tot de conclusie gekomen dat de procedure om tot een locatie voor een coffeeshop te komen niet de juiste is. Ik sta nog steeds achter de keuze van uitbreiding en spreiding, maar niet achter de procedure”, aldus burgemeester Weterings. “Daarom stop ik op 20 februari met het proces om te komen tot een coffeeshop in Tilburg West en in Berkel-Enschot (Koningsoord). Ik heb de afgelopen dagen en weken veel inwoners, ondernemers, wijkraadsleden en professionals gesproken. Ook via mails en brieven heb ik zorgen en wensen ontvangen. De signalen die ik kreeg zijn divers en veelal vanuit een persoonlijke betrokkenheid bij de wijk en buurt. Ik ben tot de conclusie gekomen dat een loting over een locatie en daarna een gesprek in de wijk of in het dorp niet de juiste volgorde is. Dit leidt slechts tot onrust en onbegrip. We gaan, zoals eerder aangekondigd, deze zomer het beleid evalueren en we gaan lessen trekken over de te volgen procedure in de keuze voor een locatie van een coffeeshop. Deze evaluatie wordt na de zomer gepresenteerd.”

Geen informatieavond

De informatieavond op 20 februari om 20:00 uur in het Kruispunt in Tilburg West gaat niet door. De raad en de potentiële coffeeshophouders zijn vandaag door de burgemeester geïnformeerd over zijn besluit.