logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Voortgang onderzoek Grote Zaal Berkel-Enschot

23 juni 2023

Adviesbureau Akro Consult onderzoekt of en waar er een grote zaal voor activiteiten in Berkel-Enschot kan komen. De tussenconclusie is dat er flinke uitdagingen zijn om de plannen financieel rond te krijgen.

Het terrein bij Ons Koningsoord

(Foto: Beeldveld / Wilfried Scholtes)

De gemeente, Platform 533, De Schalm en ontwikkelaar Roozen van Hoppe zijn al geruime tijd in gesprek over de komst van een grote zaal voor sociaal-maatschappelijke en culturele activiteiten. Het onderzoek moet na de zomervakantie klaar zijn. 

Parkeerterrein

Ontwikkelaar Roozen van Hoppe wil naast het kloostercomplex Ons Koningsoord iets nieuws bouwen. Dat moet op de plek komen waar nu het tijdelijke parkeerterrein zit. In het gebouw zou een zaal komen die geschikt is als theaterzaal, presentatieruimte, bridge- en feestzaal. Deze kan deels gebruikt worden door cultureel centrum De Schalm voor sociaal-maatschappelijke en culturele activiteiten en deels voor commercieel gebruik door eigenaar Roozen van Hoppe. Begin 2023 gaf ontwikkelaar Roozen van Hoppe aan dat de extreem gestegen bouwkosten ervoor zorgen dat het plan op dit moment financieel niet haalbaar is. Het college is startte vervolgens een onderzoek om te kijken of de Grote Zaal er alsnog kan worden.

Onderzoek

Akro Consult sprak in de afgelopen periode met alle betrokken partijen over de onderzoeksvraag: onder welke condities kan de Grote Zaal er alsnog komen in Berkel-Enschot?  Akro Consult concludeert dat het commerciële gebruik van de Grote Zaal door Roozen van Hoppe op basis van het huidige ingeschatte gebruik niet genoeg is om de kosten te dekken. De zaal zal intensiever gebruikt moeten worden. Daarvoor wordt in samenwerking met de Schalm naar de mogelijkheden gekeken. Ook de inrichting wordt nogmaals bekeken. Zo is de vraag welke voorzieningen echt nodig zijn. Om het gebouw optimaal te gebruiken wordt ook gekeken naar extra functies in het gebouw. Bijvoorbeeld op de begane grond of een extra verdieping op het gebouw. Al deze afwegingen zijn van invloed op de financiële haalbaarheid.

Vervolgstappen

Het onderzoek loopt nog tot in het zomerreces. Vervolgens worden de onderzoeksresultaten aan de gemeenteraad gepresenteerd. Op basis van de resultaten en eventuele aandachtspunten van de raad neemt het college daarna een besluit over de haalbaarheid.

Meer informatie? Het Akro Consult tussenrapport staat op de pagina Berkel-Enschot op deze site.