logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Wat verandert er in gebied de Regte Heide - Riels Laag?

01 mei 2024

Wist u dat het landelijk gebied rondom natuurgebied De Regte Heide - Riels Laag verandert? Op maandag 13 mei hoort u daar meer over op de inloopbijeenkomst van 19:00 tot 21:00 uur in De Leybron, Dorpsplein 20, Riel.

In het gebied wordt hard gewerkt op de bodem, het water en de lucht op orde te krijgen. Verschillende experts gaan op 13 mei graag met u in gesprek over de aanpak, de uitdagingen en kansen voor dit gebied.  

Bijzonder gebied

De Regte Heide en Riels Laag vormen samen een bijzonder natuurgebied. Het is opgenomen in het Europees netwerk Natura 2000 en omringd door landbouwgrond en dorpen. Ook vind je er sporen van geschiedenis, zoals grafheuvels, loopgraven en leemputten. Maar het gebied staat onder druk. Bodem en water lijden onder extreme verdroging en een te hoge stikstofbelasting, waardoor planten en dieren verdwijnen. Dat heeft gevolgen voor natuur, landbouw, landschap, leefbaarheid en gezondheid. Daarom moeten we maatregelen nemen. We zoeken samen naar slimme combinaties van oplossingen voor sterkere natuur, voldoende en schoon water, een goede bodem en de toekomst van de landbouw. De gebiedsgerichte aanpak zorgt voor samenhang tussen alle ontwikkelingen en initiatieven voor een toekomst voor de Regte Heide en Riels Laag. 

Informatie

Meer informatie over de Regte Heide en het Riels Laag staat op de website Groenblauwe Gebiedsgerichte Aanpak. Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen via rhrl@ggagroenblauw.nl.