logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Webinar over zero-emissiezone voor bedrijfsvoertuigen

29 maart 2024 Gemeente Tilburg Homepage Duurzaam Nieuws duurzaam Nieuws duurzamertilburg

Tilburg is één van de 30 Nederlandse steden waar een zero-emissiezone komt voor bestel- en vrachtwagens. In een deel van Tilburg mogen in de toekomst dan alleen nog uitstootvrije bedrijfsvoertuigen rijden, wat voor ondernemers gevolgen heeft. Daarover informeert de gemeente hen tijdens een online informatiebijeenkomst op woensdag 10 april van 19.30 tot 21 uur.

De zone wordt het gebied tussen de ringbanen, de Ringbaan-Oost tussen het spoorviaduct en de kruising met de Ringbaan-Zuid en de wijken Armhoef en Jeruzalem. Onlangs nam het college van burgemeester en wethouders hiervoor een concept verkeersbesluit. Tijdens het webinar wordt dit verkeersbesluit toegelicht en hoe u hierop kunt reageren met een zienswijze.

Overgangsperiode

De zero-emissiezone gaat op 1 januari 2025 gefaseerd in. Door in dit gebied met schone en elektrische bedrijfsvoertuigen te rijden, verbeteren de leefbaarheid en luchtkwaliteit. Voor veel ondernemers is deze overstap een flinke verandering. Daarom geldt er een overgangsregeling. Zo hebben ondernemers voldoende tijd om zich voor te bereiden.  

Ondersteuning

De gemeente helpt ze daar graag bij, onder ander met dit webinar. Ook kregen al meer dan 230 ondernemers een gratis en persoonlijk adviesgesprek van logistiek makelaar Ivo Santegoets. Ondernemers kunnen gebruikmaken van landelijke subsidieregelingen en belastingvoordelen om de overstap te maken. Tijdens het webinar komen deze onderwerpen aan bod. Er is ruimte voor ondernemers om via de chat vragen te stellen.  

Programma

Wethouder Rik Grashoff vertelt waarom de zero-emissiezone er komt. Zero-emissie expert Michiel de Voogd geeft een toelichting op onder meer de aangewezen zone, ontheffingen en (laad)infrastructuur. Logistiek makelaar Ivo Santegoets vertelt ondernemers hoe zij zich kunnen voorbereiden. De nieuwe situatie met uitstootvrije bedrijfsvoertuigen betekent minder geluidsoverlast, een leefbaardere en schonere stad en een verbetering voor het klimaat.

Aanmelden