logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Werkzaamheden bosplantsoen De Blaak

08 september 2023

Om het bosplantsoen aan de rand van de wijk De Blaak bij de Baroniebaan, Blaakweg en de A58 gezond te houden moet de gemeente hier onderhoud uitvoeren. Dat betekent dat er de komende periode gesnoeid wordt, maar ook dat er bomen en struiken moeten worden verwijderd.

Het proces van snoeien en verwijderen noemen we 'dunnen'. Hierdoor krijgt het overige groen meer ruimte en licht en dus betere groeikansen. Door te kijken naar de juiste opbouw (boomlaag, struiklaag en kruidlaag) versterkten we de natuur en de biodiversiteit op deze locatie. Dit betekent dat het gebied aantrekkelijker is voor insecten, dieren en diverse beplantingen. 

Andere aanblik

Ondanks dat deze werkzaamheden nodig zijn om ook in de toekomst van deze natuur te kunnen blijven genieten, kan het voor mensen aanvoelen als kaalslag. Er moeten in dit hele gebied namelijk 427 bomen gekapt of drastisch gesnoeid worden. Een deel van deze bomen zijn onveilig geworden bijvoorbeeld door ziekte of aantasting door zwammen. De directe omgeving is hierover in mei geïnformeerd en heeft samen met de groenaannemer door het gebied gelopen. Daarbij kregen ze uitleg over het nut en de noodzaak van het dunnen. Ook mochten zij mee met de aannemer toen deze de bomen die verwijderd moeten worden ging aanwijzen. 

Boscafé 16 september

Voor de mensen die de bijeenkomst in mei gemist hebben, organiseert de aannemer Weijtmans een tweede boscafé op zaterdag 16 september van 10 tot 12 uur ter hoogte van de Hunze 17 in Tilburg. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om aan te sluiten. 

Omgevingsvergunning

Voordat de gemeente aan de slag kan met deze werkzaamheden, moet er een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen aangevraagd worden. Deze aanvraag vindt u op www.overheid.nl. Hier zijn ook de tekening en meer uitleg te vinden. De gemeente gaat dit beoordelen. Als de omgevingsvergunning is verleend, ligt de vergunning nog zes weken ter inzage en kunnen mensen hierop reageren. 

Bekijk de aanvraag voor de omgevingsvergunning via de website overheid.nl.