logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Wijkrechtspraak Tilburg officieel van start

12 januari 2024

Vanmiddag, 12 januari, was de officiële start van Wijkrechtspraak Tilburg. Dit initiatief loopt sinds het najaar van 2023. Bij Wijkrechtspraak worden rechtszaken van bewoners in de wijk behandeld.

Wijkrechtspraak Tilburg zit op dinsdagen in wijkcentrum het Kruispunt in Tilburg West. En op donderdagen in Wijkcentrum De Ypelaer in Tilburg Noord. Wijkrechtspraak helpt bewoners die te maken hebben met problemen op meerdere gebieden. Wijkrechtspraak probeert een oplossing te vinden voor die problemen. Er wordt dus breder naar de persoon die voor de rechter komt gekeken en de problemen waarmee hij of zij te maken heeft. Ook voert de wijkrechter gesprekken met bewoners om rechtszaken te voorkomen, zoals bij schoolverzuim. En dat allemaal dichtbij huis. 

Alle problemen tegelijk aangepakt

Bij Wijkrechtspraak behandelt de rechter eenvoudige, kleine rechtszaken in de wijk zelf. Kleine zaken die vaak een grote invloed hebben op het leven van mensen. Soms spelen er bij een persoon veel problemen tegelijk. Bijvoorbeeld schulden, conflicten in het gezin of tussen ex-partners, schoolverzuim of kleine strafbare feiten. Deze zaken worden normaal gesproken door verschillende rechters behandeld. De wijkrechter kijkt juist naar alle problemen tegelijkertijd, wat hier onderligt en probeert samen de bewoner tot echte oplossingen te komen.

In de opstartfase van de afgelopen maanden zijn er 1 strafzaak en 26 schuldenzaken behandeld bij Wijkrechtspraak in Tilburg. Ook voerde de wijkrechter 4 preventieve gesprekken in het kader van schoolverzuim.

Preventie met gezag

De gemeente Tilburg wil een plek zijn waar jongeren veilig kunnen opgroeien, met gelijke kansen voor iedereen. In de wijken Tilburg Noord en Tilburg West zijn we daarom aan de slag met het programma ‘Preventie met Gezag’. Het programma heeft als doel om te voorkomen dat kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de criminaliteit terechtkomen, of hier verder in afglijden. Wijkrechtspraak is een van de speerpunten uit het programma. Door Wijkrechtspraak proberen we problemen van de bewoners op te lossen en de leefbaarheid van deze wijken te vergroten.  

Kijk voor meer informatie op rechtspraak.nl.