logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Winteropvang dak- en thuislozen op NOAD-terrein

08 december 2023

De gemeente stelt samen met Traverse ook deze winter tijdelijke opvangplekken beschikbaar voor inwoners die dak- en thuisloos zijn. De opvang is bedoeld voor mensen die geen recht hebben op een plek in de reguliere opvang.

Het gaat voornamelijk om dak- en thuisloze arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. 
 

De winteropvang is net als vorig jaar op het NOAD-terrein, aan de Lovense Kanaaldijk 101. De afgelopen twee jaar is de winteropvang daar naar tevredenheid verlopen. Vanwege de beschikbaarheid van het NOAD-terrein en de positieve ervaringen op deze locatie werd in de winter van 22/23 al beslist het terrein dit jaar weer in te zetten voor de winteropvang. Het onderzoek naar een permanente locatie voor de winteropvang vanaf 2024 en verder loopt nog.  

Tijdelijke winteropvang 

De winteropvang is tijdelijk, de locatie is sinds 20 november open en sluit op 1 april 2024, als de nachttemperatuur dit toelaat. Voor de opvang is een voorziening geplaatst waarin alle faciliteiten aanwezig zijn. Mensen die er gebruik van willen maken, kunnen tussen 20:00 uur en 10:00 uur terecht bij de opvang. Zij krijgen hier een bed en kunnen gebruik maken van een toilet en douche. Er wordt koffie, thee, soep en een simpel ontbijt aangeboden.  

Beheer en begeleiding 

Twee of drie nachtzorgmedewerkers zorgen ervoor dat alles soepel verloopt op de opvang. Traverse, stadstoezicht en de wijkagent werken nauw samen om te zorgen dat de opvanglocatie een goede buur is, waarbij afspraken worden gemaakt met alle opvanggebruikers. De GGD, Outreached Interventie Team, Bemoeizorg en stichting Barka zijn samen verantwoordelijk voor de zorg en begeleiding van de opvanggebruikers.