logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Openbare inschrijvingen gemeentelijk vastgoed

Selectieprocedure Kavel 13A op Tradepark 58

De selectieprocedure voor de beschikbare bedrijfskavel 13A (kadastraal bekend Gemeente Tilburg, sectie Z, nummer 3093) die ligt op bedrijventerrein Tradepark 58 Noord start. De gemeente Tilburg is van plan om, na het doorlopen van deze selectieprocedure, voor deze bedrijfskavel een koopovereenkomst te sluiten met de geselecteerde ondernemer. Het doel van deze selectieprocedure is een (passende) partij te vinden die deze kavel koopt en gaat ontwikkelen (voor eigen rekening en risico).

Waarom een selectieprocedure?

De gemeente wil ondernemers gelijke kansen bieden bij de verkoop van bedrijfsgrond. We selecteren een ondernemer aan de hand van objectieve, toetsbare en redelijke criteria. In deze leidraad leest u alle informatie over de beschikbare bedrijfskavel, de selectieprocedure, het tijdschema en de selectiecriteria die we toepassen.

Meer informatie in de Selectieleidraad en de andere bijlagen hieronder.

De gemeente Tilburg geeft hiermee uitvoering aan de uitspraak van de Hoge Raad in het 'Didam'-arrest van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).