logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Raadsvoorstel Reparatie Handreiking Hoogbouw 2017

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg besloot op 27 juni 2023 de raad voor te stellen de Handreiking Hoogbouw, mei 2017, reparatie juni 2023, vast te stellen.

De Handreiking Hoogbouw, mei 2017, reparatie juni 2023 is een reparatie van het reeds geldende hoogbouwbeleid Handreiking Hoogbouw 2017. Met deze reparatie wordt het hoogbouwbeleid in overeenstemming gebracht met ons beleidsdoel en onze werkwijze; namelijk dat we ten aanzien van het bepalen van voldoende bezonning de Haagse bezonningsnorm hanteren in plaats van de Haagse bezonningsregel.

Terinzagelegging

Het raadsvoorstel en het hoogbouwbeleid  ‘Handreiking Hoogbouw, mei 2017, reparatie juni 2023’  is te bekijken en/of te downloaden via de onderstaande link.

Ook ligt een papieren versie van het raadsvoorstel en de Handreiking Hoogbouw ter inzage in de Stadswinkel, Koningsplein 10, in de centrale hal op de begane grond. Openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur en dinsdag en donderdag van 8:00 tot 20:00 uur.

Als u naar aanleiding van dit raadsvoorstel wilt inspreken bij de gemeenteraad, stuur dan voor 21 augustus 2023 een e-mail naar raadsgriffie@tilburg.nl onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en een verwijzing naar het raadsvoorstel Reparatie Handreiking Hoogbouw 2017. U krijgt dan 5 minuten spreektijd tijdens de informatiebijeenkomst van de gemeenteraad om uw reactie te geven op het raadsvoorstel.

De Raadsgriffie neemt contact met u op zodra de datum en het tijdstip van de bijeenkomst bekend zijn. 

Hebt u vragen over het inspreekrecht bij de Raad? Neem dan contact op met de Raadsgriffie via raadsgriffie@tilburg.nl of telefoonnummer 013 - 542 82 84.