Omgevingsvergunningen ter inzage

Op overheid.nl staan alle omgevingsvergunningen die aangevraagd zijn. Wilt u een e-mail ontvangen over aanvragen in uw buurt? Meldt u zich dan aan bij de e-mailservice van overheid.nl. Of download de gratis app 'Over uw buurt' in de App Store of de Google Play Store. Zoek op 'Over uw buurt'.

Gemeente als bevoegd gezag

Uitgebreide procedure

Hieronder de omgevingsvergunningen die de uitgebreide procedure doorlopen. Bent u het oneens met een ontwerpbesluit in de uitgebreide procedure, dien dan binnen 6 weken uw zienswijze in per e-mail of brief. Wanneer het besluit al definitief is, kunt u binnen 6 weken nog in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Kommerstraat 2 in Tilburg

 • Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor het verbouwen van een vlaamse schuur
 • Zaaknummer Z-HZ_WABO-2020-03169
 • Het ontwerpbesluit ligt ter inzage van 23 november 2020 tot en met 4 januari 2021

Kalverstraat 31 in Tilburg

 • Voornemen tot weigeren van een omgevingsvergunning voor het legaliseren van een blokhut
 • Zaaknummer Z-HZ_WABO-2020-02756
 • Het ontwerpbesluit ligt ter inzage van 23 november 2020 tot en met 4 januari 2021

Dr. H. van Doorneweg 91 in Tilburg

 • Voornemen verlenen omgevingsvergunning brandveilig gebruik HUB3
 • Zaaknummer Z-HZ_WABO-2020-04226
 • Het ontwerpbesluit ligt ter inzage van 23 november 2020 tot en met 4 januari 2021

Jules Verneweg 133 in Tilburg

 • Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor revisie Emplacement Tilburg Loven
 • Zaaknummer Z-HZ_WABO-2020-02238
 • Het ontwerpbesluit ligt ter inzage van 16 november 2020 tot en met 28 december 2020

Teunisbloem 31 in Udenhout (sectie F en nummer 5660)

 • Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning (ro)
 • Zaaknummer Z-HZ_WABO-2020-03208
 • Het ontwerpbesluit ligt ter inzage van 9 november 2020 tot en met 21 december 2020

Jellinghausstraat 15 in Tilburg

 • Ontwerp verlenen omgevingsvergunning voor het oprichten van een staalharderij (milieu)
 • Zaaknummer Z-HZ_WABO-2020-00409
 • Het ontwerpbesluit ligt ter inzage van 2 november 2020 tot en met 14 december 2020

Eilenbergstraat 250 t/m 258 (even) in Tilburg

 • Ontwerp verlenen omgevingsvergunning voor de MFA De Symfonie (brandveilig gebruik)
 • Zaaknummer Z-HZ_WABO-2020-03364
 • Het ontwerpbesluit ligt ter inzage van 2 november 2020 tot en met 14 december 2020

Ringbaan-Oost 102 in Tilburg

 • Besluit verlenen omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bedrijfscomplex t.b.v. tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten (ro, bouw, brandveilig gebruik)
 • Zaaknummer Z-HZ_WABO-2019-05262
 • Het besluit ligt ter inzage van 26 oktober 2020 tot en met 7 december 2020

Ringbaan-West 88 in Tilburg

 • Besluit verlenen omgevingsvergunning voor het verbouwen van een kinderdagverblijf (brandveilig gebruik)
 • Zaaknummer Z-HZ_WABO-2020-03183
 • Het besluit ligt ter inzage van 12 oktober 2020 tot en met 22 november 2020

Piushaven (De Mersjant sectie M 8558, 8179,9091,9090,9822,9149,9823) in Tilburg

 • Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor het bouwen van 67 nieuwe appartementen. (bouw, ro)
 • Zaaknummer Z-HZ_WABO-2020-02440
 • Het ontwerpbesluit ligt ter inzage van 19 oktober 2020 tot en met 30 november 2020