Omgevingsvergunningen ter inzage

Op overheid.nl staan alle omgevingsvergunningen die aangevraagd zijn. Wilt u een e-mail ontvangen over aanvragen in uw buurt? Meld u dan aan bij de e-mailservice van overheid.nl. 

Gemeente als bevoegd gezag

Uitgebreide procedure

Hieronder de omgevingsvergunningen die de uitgebreide procedure doorlopen. Bent u het oneens met een ontwerpbesluit in de uitgebreide procedure, dien dan binnen 6 weken uw zienswijze in per e-mail of brief. Wanneer het besluit al definitief is, kunt u binnen 6 weken nog in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Rueckertbaan 219 in Tilburg

 • Besluit brandveiligheid BSO Pelikaan
 • Zaaknummer Z-HZ_WABO-2022-04521
 • Het besluit ligt ter inzage van 23-01-2023 tot en met 06-03-2023

Atlasstraat 7 in Tilburg

 • Besluit opslag van gevaarlijke stoffen
 • Zaaknummer Z-HZ_WABO-2021-02433
 • Het besluit ligt ter inzage van 23-01-2023 tot en met 06-03-2023

Bijlagen Atlasstraat 7

Asteriastraat 1 in Tilburg

 • Besluit opslag van gevaarlijke stoffen
 • Zaaknummer Z-HZ_WABO-2021-03088
 • Het besluit ligt ter inzage van 23-01-2023 tot en met 06-03-2023

Bijlagen Asteriastraat 1

Burgemeester Brokxlaan 6 in Tilburg

 • Besluit exploitatievergunning voor Stichting Hal 90
 • Zaaknummer Z-HZ_DH_V-2022-04112
 • Het besluit ligt ter inzage van 16-01-2023 tot en met 27-02-2023

Burgemeester Brokxlaan 6 in Tilburg

 • Besluit alcoholwetvergunning voor Stichting Hal 90
 • Zaaknummer Z-HZ_DH_V-2022-04112
 • Het besluit ligt ter inzage van 16-01-2023 tot en met 27-02-2023

Giekerkstraat 53 in Tilburg

 • Besluit voor het brandveilig gebruik van de basisschool De Wegwijzer
 • Zaaknummer Z-HZ_WABO-2020-03682
 • Het besluit ligt ter inzage van 09-01-2023 tot en met 20-02-2023

Herastraat 55 in Tilburg

 • Ontwerpbesluit voor het uitbreiden van een bedrijfsruimte (Rijnen Brandstoffen BV) 
 • Zaaknummer Z-HZ_WABO-2021-02522
 • Het besluit ligt ter inzage van 27-12-2022 tot en met 06-02-2023

Bijlagen Herastraat 55

Brevierstraat 33 in Berkel-Enschot

 • Besluit in gebruik name zorgappartementen Zorgcentrum Eijkenhuijs
 • Zaaknummer Z-HZ_WABO-2022-04188
 • Het besluit ligt ter inzage van 19-12-2022 tot en met 30-01-2023

Bladelstraat 3 in Tilburg

 • Ontwerpbesluit optimaliseren brandcompartimentering voor basisonderwijs met kinderopvang (onderwijsfunctie, dagverblijf aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, maximaal 801 personen gelijktijdig in het gebouw).
 • Zaaknummer Z-HZ_WABO-2022-04443
 • Het besluit ligt ter inzage van 19-12-2022 tot en met 30-01-2023