Omgevingsvergunningen ter inzage

Op overheid.nl staan alle omgevingsvergunningen die aangevraagd zijn. Wilt u een e-mail ontvangen over aanvragen in uw buurt? Meld u dan aan bij de e-mailservice van overheid.nl. 

Gemeente als bevoegd gezag

Uitgebreide procedure

Hieronder de omgevingsvergunningen die de uitgebreide procedure doorlopen. Bent u het oneens met een ontwerpbesluit in de uitgebreide procedure, dien dan binnen 6 weken uw zienswijze in per e-mail of brief. Wanneer het besluit al definitief is, kunt u binnen 6 weken nog in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Hazelaarlaan 32 te Berkel-Enschot

 • Besluit brandveilig gebruik kinderopvang
 • Zaaknummer Z-HZ_WABO-2022-00669
 • Het besluit ligt ter inzage van 23-05-2022 tot en met 27-06-2022

Oude Dijk 1 in Tilburg 

 • Intrekking Besluit i.v.m. renovatie en uitbreiden Novice kapel en kappen 2 bomen
 • Zaaknummer Z-HZ_INT-2022-00260
 • Het besluit ligt ter inzage van 25-04-2022 tot en met 06-06-2022

Bisschop Janssenstraat 1 in Tilburg

 • Besluit bouwen woongebouw met 15 appartementen
 • Zaaknummer Z-HZ_WABO-2020-05349
 • Het besluit ligt ter inzage van 25-04-2022 tot en met 06-06-2022

Sint Annastraat 20 e.o. Tilburg 

 • Ontwerpbesluit herontwikkeling St. Annastraat
 • Zaaknummer Z-HZ_WABO-2020-05198
 • Het besluit ligt ter inzage van 25-04-2022 tot en met 06-06-2022

Berkelseweg 14 in Berkel-Enschot

 • Ontwerpbesluit brandveilig gebruik pand
 • Zaaknummer Z-HZ_WABO-2022-01132
 • Het besluit ligt ter inzage van 19-04-2022 tot en met 31-05-2022