Omgevingsvergunningen ter inzage

Op overheid.nl staan alle omgevingsvergunningen die aangevraagd zijn. Wilt u een e-mail ontvangen over aanvragen in uw buurt? Meldt u zich dan aan bij de e-mailservice van overheid.nl. Of download de gratis app 'Over uw buurt' in de App Store of de Google Play Store. Zoek op 'Over uw buurt'.

Gemeente als bevoegd gezag

Uitgebreide procedure

Hieronder de omgevingsvergunningen die de uitgebreide procedure doorlopen. Bent u het oneens met een ontwerpbesluit in de uitgebreide procedure, dien dan binnen 6 weken uw zienswijze in per e-mail of brief. Wanneer het besluit al definitief is, kunt u binnen 6 weken nog in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Herastraat 55 in Tilburg

 • Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor het wijzigen van de milieuvergunning, het verbouwen van het pand en het realiseren van silo's (bouw, ro, milieu)
 • Zaaknummer Z-HZ_WABO-2019-00847
 • Het ontwerpbesluit ligt ter inzage van 25 mei 2020 tot en met 6 juli 2020

Gendringenlaan 22 in Tilburg

 • Ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning voor de basisschool Hartevelden (brandveilig gebruik)
 • Zaaknummer Z-HZ_WABO-2020-01791
 • Het ontwerpbesluit ligt ter inzage van 11 mei 2020 tot en met 22 juni 2020

Groenewoudstraat 70 in Tilburg

 • Besluit verlenen omgevingsvergunning voor de basisschool de Alm (brandveilig gebruik)
 • Zaaknummer Z-HZ_WABO-2020-00825
 • Het besluit ligt ter inzage van 27 april 2020 tot en met 8 juni 2020

Vlijmenstraat 3 in Tilburg

 • Ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning voor het bouwen van een gezondheidscentrum (bouw, ro)
 • Zaaknummer Z-HZ_WABO-2020-00172
 • Het ontwerpbesluit ligt ter inzage van 27 april 2020 tot en met 8 juni 2020

Ringbaan-West 170 in Tilburg

 • Besluit verlenen omgevingsvergunning voor een tijdelijke nachtopvang (21 maanden) (brandveilig gebruik)
 • Zaaknummer Z-HZ_WABO-2020-00681
 • Het besluit ligt ter inzage van 20 april 2020 tot en met 1 juni 2020

Giekerkstraat 53 in Tilburg

 • Besluit verlenen omgevingsvergunning voor de basisschool de Wegwijzer (brandveilig gebruik)
 • Zaaknummer Z-HZ_WABO-2020-00305
 • Het besluit ligt ter inzage van 14 april 2020 tot en met 27 mei 2020

Kreitenmolenstraat 59 02 in Udenhout

 • Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor het KDV Udenhout (brandveilig gebruik)
 • Zaaknummer Z-HZ_WABO-2020-01263
 • Het ontwerpbesluit ligt ter inzage van 14 april 2020 tot en met 27 mei 2020

Generaal Smutslaan 208 t/m 214 in Tilburg

 • Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor het woonzorgcentrum Koningsvoorde (brandveilig gebruik)
 • Zaaknummer Z-HZ_WABO-2020-00155
 • Het ontwerpbesluit ligt ter inzage van 14 april 2020 tot en met 27 mei 2020