Omgevingsvergunningen ter inzage

Op overheid.nl staan alle omgevingsvergunningen die aangevraagd zijn. Wilt u een e-mail ontvangen over aanvragen in uw buurt? Meld u dan aan bij de e-mailservice van overheid.nl. 

Gemeente als bevoegd gezag

Uitgebreide procedure

Hieronder de omgevingsvergunningen die de uitgebreide procedure doorlopen. Bent u het oneens met een ontwerpbesluit in de uitgebreide procedure, dien dan binnen 6 weken uw zienswijze in per e-mail of brief. Wanneer het besluit al definitief is, kunt u binnen 6 weken nog in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Langestraat 13 in Tilburg

 • Besluit brandveilig gebruik van het pand voor de buitenschoolse opvang het Trappenhuis
 • Zaaknummer Z-HZ_WABO-2022-02553
 • Het besluit ligt ter inzage van 12-09-2022 tot en met 24-10-2022

Kamerikstraat 19 in Tilburg

 • Besluit brandveilig gebruik De Petteflet
 • Zaaknummer Z-HZ_WABO-2022-02775
 • Het besluit ligt ter inzage van 12-09-2022 tot en met 24-10-2022

Groenewoudstraat 70 in Tilburg

 • Ontwerpbesluit brandveilig gebruik basisschool De Alm
 • Zaaknummer Z-HZ_WABO-2020-03683
 • Het besluit ligt ter inzage van 12-09-2022 tot en met 24-10-2022

Spoorpark 6 in Tilburg: exploitatievergunning

 • Besluit voor het aanvragen van een Drank en Horecavergunning (exploitatievergunning) Zaaknummer Z-HZ_DH_V-2022-02409
 • Het besluit ligt ter inzage van 22-08-2022 tot en met 03-10-2022

Spoorpark 6 in Tilburg: alcoholwetvergunning

 • Besluit voor het aanvragen van een Drank en Horecavergunning (alcoholwetvergunning) Zaaknummer Z-HZ_DH_V-2022-02409
 • Het besluit ligt ter inzage van 22-08-2022 tot en met 03-10-2022

Hoogvenseweg 49 in Tilburg

 • Ontwerpbesluit brandveilig gebruik pand van een kindercentrum
 • Zaaknummer Z-HZ_WABO-2022-02953
 • Het besluit ligt ter inzage van 15-08-2022 tot en met 26-09-2022

Hooghoutseweg 17 in Udenhout

 • Ontwerpbesluit voor het realiseren van een kas
 • Zaaknummer Z-HZ_WABO-2021-04600
 • Het besluit ligt ter inzage van 15-08-2022 tot en met 26-09-2022

Willy den Oudenstraat 100 in Tilburg

 • Besluit uitbreiden van een tijdelijke schoolaccommodatie
 • Zaaknummer Z-HZ_WABO-2022-02233
 • Het besluit ligt ter inzage van 08-08-2022 tot en met 19-09-2022

Perweide 5 in Udenhout

 • Besluit brandveilig gebruik pand
 • Zaaknummer Z-HZ_WABO-2022-02318
 • Het besluit ligt ter inzage van 08-08-2022 tot en met 19-09-2022

Heieinde 1 in Tilburg

 • Ontwerpbesluit verzoek wijziging voorschrift
 • Zaaknummer Z-HZ_WIJ-2022-00290
 • Het besluit ligt ter inzage van 08-08-2022 tot en met 19-09-2022