Omgevingsvergunningen ter inzage

Op overheid.nl staan alle omgevingsvergunningen die aangevraagd zijn. Wilt u een e-mail ontvangen over aanvragen in uw buurt? Meld u dan aan bij de e-mailservice van overheid.nl. 

Gemeente als bevoegd gezag

Uitgebreide procedure

Hieronder de omgevingsvergunningen die de uitgebreide procedure doorlopen. Bent u het oneens met een ontwerpbesluit in de uitgebreide procedure, dien dan binnen 6 weken uw zienswijze in per e-mail of brief. Wanneer het besluit al definitief is, kunt u binnen 6 weken nog in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Petrus Loosjesstraat 5a in Tilburg

  • Ontwerpbesluit voor het gebruik van Endoga te vervangen door methanol en stikstof.
  • Zaaknummer Z-HZ_WABO-2022-05185
  • Het besluit ligt ter inzage van 30-05-2023 tot en met 10-07-2023

Dirigentenlaan 27 in Tilburg

  • Ontwerpbesluit voor brandveiligheid MFA  de Dirigent
  • Zaaknummer Z-HZ_WABO-2023-01512
  • Het besluit ligt ter inzage van 15-05-2023 tot en met 26-06-2023

Goirkestraat 176 in Tilburg

  • Besluit voor het bouwen van een woonzorggebouw en het kappen van 22 bomen
  • Zaaknummer Z-HZ_WABO-2021-05113
  • Het besluit ligt ter inzage van 01-05-2023 tot en met 12-06-2023

Bijlagen Goirkestraat 176