Omgevingsvergunningen ter inzage

Op overheid.nl staan alle omgevingsvergunningen die aangevraagd zijn. Wilt u een e-mail ontvangen over aanvragen in uw buurt? Meld u dan aan bij de e-mailservice van overheid.nl. 

Gemeente als bevoegd gezag

Uitgebreide procedure

Hieronder de omgevingsvergunningen die de uitgebreide procedure doorlopen. Bent u het oneens met een ontwerpbesluit in de uitgebreide procedure, dien dan binnen 6 weken uw zienswijze in per e-mail of brief. Wanneer het besluit al definitief is, kunt u binnen 6 weken nog in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Spoorlaan (Station) in Tilburg

 • Ontwerpbesluit voor het verbouwen van het relaishuis
 • Zaaknummer Z-HZ_WABO-2021-02969
 • Het besluit ligt ter inzage van 29-11-2021 tot en met 10-01-2022

Zwartrijt 1 in Berkel-Enschot

 • Besluit voor het bouwen van een business-to business showroom
 • Zaaknummer Z-HZ_WABO-2021-00898
 • Het besluit ligt ter inzage van 29-11-2021 tot en met 10-01-2022

Osseweide Berkel-Enschot

 • Besluit voor het bouwen van 5 woningen
 • Zaaknummer Z-HZ_WABO-2020-02918
 • Het besluit ligt ter inzage van 29-11-2021 tot en met 10-01-2022

Hoevensekanaaldijk 38 in Tilburg

 • Ontwerpbesluit voor het realiseren van een vrije tijds locatie
 • Zaaknummer Z-HZ_WABO-2020-02918
 • Het besluit ligt ter inzage van 29-11-2021 tot en met 10-01-2022

Biezenmortelsestraat 45 in Biezenmortel

 • Ontwerpbesluit voor het realiseren van huisvestingsmogelijkheden in bestaande bebouwing
 • Zaaknummer Z-HZ_WABO-2020-00766
 • Het besluit ligt ter inzage van 29-11-2021 tot en met 10-01-2022

Pandaplein 1 in Biezenmortel

 • Besluit voor het renoveren van het landpark Asisie en kappen van 8 bomen
 • Zaaknummer Z-HZ_WABO-2020-02243
 • Het besluit ligt ter inzage van 29-11-2021 tot en met 10-01-2022

Biezenmortelsestraat 43 in Biezenmortel

 • Ontwerpbesluit voor tijdelijke huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten
 • Zaaknummer Z-HZ_WABO-2020-00763
 • Het besluit ligt ter inzage van 29-11-2021 tot en met 10-01-2022

Goirkekanaaldijk 40-01 in Tilburg

 • Besluit bouw bedrijfspand (productie locatie met kantoren)
 • Zaaknummer Z-HZ_WABO-2021-02156
 • Het besluit ligt ter inzage van 22-11-2021 tot en met 22-11-2022

Goirkekanaaldijk 40-01 in Tilburg

 • Besluit buitenplanse afwijking voor het bouwen van een bedrijfspand
 • Zaaknummer Z-HZ_WABO-2021-00441
 • Het besluit ligt ter inzage van 22-11-2021 tot en met 03-01-2022

Hooghoutseweg 10 B in Biezenmortel

 • Ontwerpbesluit plaatsen van een loods
 • Zaaknummer Z-HZ_WABO-2020-03957
 • Het besluit ligt ter inzage van 22-11-2021 tot en met 03-01-2022

Galjoenstraat 50 in Tilburg 

 • Ontwerpbesluit brandveilig gebruik schoolgebouw
 • Zaaknummer Z-HZ_WABO-2021-04213
 • Het besluit ligt ter inzage van 01-11-2021 tot en met 13-12-2021

Jagerslaan 55 in Tilburg

 • Ontwerpbesluit brandveilig gebruik kindercentrum
 • Zaaknummer Z-HZ_WABO-2021-04258
 • Het besluit ligt ter inzage van 01-11-2021 tot en met 13-12-2021

Bundersestraat 30 in Tilburg 

 • Besluit tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten in een logiesgebouw LH Tilburg
 • Zaaknummer Z-HZ_WABO-2021-03353
 • Het besluit ligt ter inzage van 25-10-2021 tot en met 06-12-2021

Goirkekanaaldijk 225 in Tilburg 

 • (Intrekken) veranderen van een inrichting t.b.v. biomassa en diervoeder
 • Zaaknummer  Z-HZ_INT-2021-03484
 • Het besluit ligt ter inzage van 25-10-2021 tot en met 06-12-2021