logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Economisch herstelprogramma corona

Nu de detailhandel en de horeca weer open zijn en evenementen weer door mogen gaan, blijkt dat die herstart alleen niet genoeg is. Daarom heeft de gemeente een herstelprogramma ontwikkeld voor de zwaarst getroffen sectoren in het midden- en kleinbedrijf.

Eerder heeft de gemeente Tilburg - in aanvulling op landelijke maatregelen - noodsteun verleend. Nu zijn we aanbeland bij de fase van herstel. De behoefte van ondernemers staat daarbij centraal.

Wat willen we bereiken met het herstelprogramma?

Het doel van het herstelprogramma is bijdragen aan het herstel van de gezonde, toekomstbestendige en weerbare detailhandel, horeca en evenementenbranche. Zo behouden we onze vitale en aantrekkelijke economische basis. Het innovatief vermogen van ondernemers in deze sectoren wordt aangejaagd.

Voor wie is het herstelprogramma bedoeld?

Het herstelprogramma is bedoeld voor bedrijven in de zwaarst getroffen sectoren door de corona pandemie: een deel van de bedrijven in de detailhandel, horeca en de evenementenbranche. In Tilburg gaat het dan over ongeveer 700 winkels in de non-food sector, ruim 500 horecabedrijven en bijna 200 bedrijven in de evenementensector. Het is belangrijk dat we de levensvatbare bedrijven in deze sectoren ondersteunen in hun herstel en weerbaar maken voor de toekomst. 

Acties

Het economisch herstelprogramma biedt ondersteuning aan ondernemers met onderstaande acties.  

Extra begeleidingstrajecten 

We bieden extra begeleidingstrajecten via ondernemersondersteuning van de gemeente Tilburg. Met 1-op-1 coaching krijgen ondernemers inzicht om de bedrijfsvoering te herstellen. De begeleidingstrajecten richten zich op bestaande ondernemingen en starters. 

Vouchers voor innovatie 

De gemeente maakt extra financiële middelen vrij om ondernemers, die zorgen voor vernieuwing in de stad, te ondersteunen. Ondernemers met goede ideeën en plannen voor innovatieve concepten krijgen financiële steun. Bij voorkeur richten de plannen zich op gebiedsgerichte samenwerking tussen horeca, detailhandel, cultuur en evenementen. Of ze dragen bij aan de ontwikkeling van deze gebieden en aan onze stedelijke doelen op het gebied van gezondheid, inclusie en circulaire economie. 

De maximale grootte van vouchers is € 7.500. Op dit moment wordt deze regeling uitgewerkt. Zodra aanvragen mogelijk is, staat dat op deze pagina. Of stuur een mail om op de hoogte te blijven naar ondersteuning.bd@tilburg.nl.

Extra hulp om bedrijven toekomstbestendig te maken. 

Het Binnenstad Management Tilburg (BMT) heeft het initiatief genomen om ondernemers in de binnenstad te helpen met digitalisering en daarvoor zelf een aanpak ontwikkeld. Deze aanpak is op goed te kopiëren naar de andere centra van Tilburg. In het traject worden deelnemers proactief benaderd voor deelname en krijgen ze een quickscan aangeboden om voor hen de potentiële kansen voor digitalisering in kaart te brengen. Dit gaat op onderdelen zoals bedrijfsvoering of commercie. De ondernemer neemt vervolgens deel aan één of meerdere verdiepende inspiratiesessies en kan kiezen met welk onderdeel hij aan de slag gaat en begeleiding krijgt. De succesfactor zit volgens BMT in de combinatie van intensieve voorwerk en de veilige omgeving. 

Een traject kost € 3.000,- per deelnemer. De gemeente financiert daarvan € 2.500,- en de ondernemer betaalt een eigen bijdrage van € 500,-. 

De regeling wordt momenteel uitgewerkt en toegespitst op de wijk- en dorpscentra. Zodra de regeling beschikbaar is staat dat op deze pagina. Of stuur een mail om op de hoogte te blijven naar ondersteuning.bd@tilburg.nl.