Collectevergunning

Om in Tilburg te collecteren heeft u een collectevergunning nodig. De opbrengst van uw inzameling of collecte moet voor een liefdadig of goed doel bestemd zijn.

Voor instellingen die door het Centraal Bureau Fondswerving (CBF) zijn opgenomen in het landelijke collecteplan, is alleen een kennisgeving nodig van een collecte in de ingeplande periode.

Collectevergunning nodig?

Direct aanvragen

Aanvragen collectevergunning

  • Minimaal 8 weken voor de collecte
  • De gemeente toetst uw aanvraag met het collecterooster
  • U ontvangt bericht over toekenning of afwijzing
  • Er zijn geen kosten verbonden aan een collectevergunning

eHerkenning niveau EH2+

U heeft niveau EH2+ nodig om op de website van de gemeente Tilburg in te loggen. Heeft u eHerkenning met een lager betrouwbaarheidsniveau? Dan moet u eerst bij uw leverancier EH2+ aanvragen. Voor meer informatie gaat u naar de website van eHerkenning

Verslag na afloop collecte

Na het collecteren stuurt u ons zo snel mogelijk een financieel- en activiteitenverslag (uiterlijk binnen 1 jaar).