U bevindt zich op:Ondernemers /Evenementen / Collecte

Collectevergunning

Om in Tilburg te collecteren heeft u een collectevergunning nodig. De opbrengst van uw inzameling of collecte moet voor een liefdadig of goed doel bestemd zijn.

Voor instellingen die door het Centraal Bureau Fondswerving (CBF) zijn opgenomen in het landelijke collecteplan, is alleen een kennisgeving nodig van een collecte in de ingeplande periode.

Collectevergunning nodig?

Direct aanvragen

Aanvragen collectevergunning

U moet tenminste 8 weken voor de collecte uw aanvraag indienen. De gemeente toetst uw aanvraag aan het collecterooster. Hierin staan de eerder aangevraagde collecten. Afhankelijk van het rooster wordt de collectevergunning al dan niet toegekend. Er zijn geen kosten verbonden aan een collectevergunning.

Verslag na afloop collecte

U moet zo spoedig mogelijk, tenminste binnen 1 jaar na de gehouden collecte een financieel- en activiteitenverslag naar ons toesturen.