Collectevergunning

Om in Tilburg te collecteren heeft u een collectevergunning nodig. De opbrengst van uw inzameling of collecte moet voor een liefdadig of goed doel bestemd zijn.

Instellingen die door het Centraal Bureau Fondswerving (CBF) zijn opgenomen in het landelijke collecteplan hebben geen vergunning nodig voor hun collecte en de ingeplande periode.

Collectevergunning nodig?

Aanvragen collectevergunning

  • Minimaal 8 weken voor de collecte
  • De gemeente toetst uw aanvraag met het collecterooster
  • U ontvangt bericht over toekenning of afwijzing
  • Er zijn geen kosten verbonden aan een collectevergunning

eHerkenning niveau EH2+

Om in te loggen op de website van de gemeente Tilburg heeft u een machtiging 'Gemeente Tilburg - Standard Portal' nodig met betrouwbaarheidsniveau 2+. Nog niet de juiste machtiging? Regel dit via uw eHerkenningsleverancier. Voor meer informatie gaat u naar de website van eHerkenning.

Verslag na afloop collecte

Na het collecteren stuurt u ons zo snel mogelijk een financieel- en activiteitenverslag (uiterlijk binnen 1 jaar).