Evaluatie evenement

Alle B- en C-evenementen én nieuwe evenementen worden na afloop geëvalueerd. We bespreken zaken die zijn opgemerkt tijdens controles, handhaving of anderszins. Ook omwonenden kunnen betrokken worden. Na de evaluatie wordt de positieve en negatieve feedback met de organisator besproken. Kleine A-evenementen (behalve nieuwe) worden alleen besproken als er problemen zijn geweest.

Gesprek met de organisatie

Na de evaluatie voert de accountmanager evenementen van de gemeente (eventueel samen met collega’s) een gesprek met de organisator. Dan wordt positieve en negatieve feedback samen besproken. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt.

Wat doen we bij een negatieve evaluatie

Bij een negatieve evaluatie is een aantal scenario’s mogelijk voor nieuwe aanvragen in de toekomst:

  • extra voorwaarden en voorschriften
  • extra of andere/aangepaste oplevering
  • verscherpt toezicht
  • preventieve dwangsom

Een negatieve evaluatie weegt ook mee bij

  • het wel of niet vertrekken van een vergunning voor de volgende keer (bij herhaling evenement)
  • bij de afrekening van eventueel toegekende subsidie
  • kosten voor schade die nog niet is hersteld kan in mindering worden gebracht op toegekende subsidiebedrag
  • bij de beoordeling van een nieuw subsidie verzoek

Meer informatie

In de nota Prettig Geregeld  staat alle informatie die u nodig heeft voor het organiseren van een evenement in Tilburg. Ga naar het Bestuurs Informatie Systeem (BIS) voor uitgebreide informatie over het evenementenbeleid.