Onderzoek

Op deze pagina staan onderzoeken die lopen bij de gemeente. Soms is het alleen mogelijk om aan een onderzoek mee te doen als u daarvoor bent uitgenodigd.

Er zijn op dit moment geen onderzoeken.

Regels

Team Data, Analyse en Onderzoek van de gemeente Tilburg voert deze enquêtes uit. Daarbij worden de onderstaande algemene gedragsregels voor onderzoek, statistiek en gegevensbescherming gehanteerd. Team Data, Analyse en Onderzoek handelt hiermee in overeenstemming met en in de geest van de Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek van de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO).

  1. Team Data, Analyse en Onderzoek informeert de respondent over het doel van het onderzoek
  2. De respondent die aan het onderzoek deelneemt wordt met respect aangesproken, ook wanneer hij niet wil deelnemen, een weigering is een weigering
  3. Er worden niet meer gegevens verzameld dan noodzakelijk voor de uitvoering van het onderzoek
  4. Team Data, Analyse en Onderzoek gaat zorgvuldig om met het verzamelen en verwerken van de bijzondere gegevens. Dit zijn onder andere persoonsgegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, herkomst, politieke gezindheid, inkomen, gezondheid en seksuele leven
  5. De persoonsgegevens in identificeerbare vorm worden zo snel mogelijk geanonimiseerd
  6. Er wordt nooit gerapporteerd over individuele respondenten met identificeerbare gegevens, tenzij de respondent hiervoor toestemming heeft gegeven
  7. Team Data, Analyse en Onderzoek neemt technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verzamelde gegevens tegen onrechtmatig gebruik
  8. Persoonsgegevens in identificeerbare vorm worden niet bewaard
  9. Alle persoonsgegevens worden strikt geheim gehouden
  10. Bij vragen of opmerkingen over de enquêteprocedure kan de respondent mailen naar onderzoek@tilburg.nl