College van B en W

D66, GroenLinks, VVD en CDA zitten in het college van Tilburg.

Op de foto:        Bas van der Pol (wethouder), Rolph Dols (wethouder),
                          Rik Grashoff (wethouder),
                          Marcelle Hendrickx (wethouder), Aly van Berckel (gemeentesecretaris),
                          Theo Weterings (burgemeester),
                          Oscar Dusschooten (wethouder) en Esmah Lahlah (wethouder)

Het college van burgemeester en wethouders voert de besluiten van de gemeenteraad uit, en ook wetten en regelingen van het Rijk en de provincie. Het college is verder verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente en de organisatie.

Het college vergadert op dinsdag en wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris
De besluiten die ze nemen staan in de besluitenlijst

Gezond en gelukkig in Tilburg

Het Tilburgse college werkt aan een samenleving waar iedereen mee kan doen en waar niemand is uitgesloten: een inclusieve samenleving dus. Verder zet het college in op duurzaamheid, zodat de stad en de dorpen ook in de toekomst een fijne plek zijn om te wonen, werken en verblijven. Want vitaliteit is ook van belang: denk aan onderwerpen als voldoende werkgelegenheid, veiligheid maar ook cultuur. Ten slotte is de manier waarop de gemeente dat doet van belang: in samenspraak met de inwoners, organisaties en partners in de regio. Al deze afspraken en meer staan in het bestuursakkoord 'Gezond en gelukkig in Tilburg(PDF, 3,2 MB)'. 

Bestuurskosten

Hoeveel loon (bezoldiging) de wethouders en burgemeester van Tilburg krijgen heeft te maken met de grootte van de gemeente. Tilburg valt in klasse 8 (150.000 - 375.000 inwoners). Daarnaast hebben de wethouders en burgemeester recht op een aantal onkostenvergoedingen en aanvullende regelingen.

De bedragen van de huidige bestuurders zijn te vinden op de afzonderlijke pagina's. De bestuurskosten van het college van B en W staan op de pagina Bestuurskosten B en W.