College van B en W

D66, GroenLinks, VVD en CDA zitten in het college van Tilburg. Het college vergadert op dinsdag en wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris.

De besluiten die ze nemen staan in de besluitenlijst.

In het bestuursakkoord 'Gezond en gelukkig in Tilburg' staan de afspraken die het huidige college maakte in 2018.

Bestuurskosten

Hoeveel loon (bezoldiging) de wethouders en burgemeester van Tilburg krijgen heeft te maken met de grootte van de gemeente. Tilburg valt in klasse 8 (150.000 - 375.000 inwoners). Daarnaast hebben de wethouders en burgemeester recht op een aantal onkostenvergoedingen en aanvullende regelingen.

De bedragen van de huidige bestuurders zijn te vinden op de afzonderlijke pagina's. De bestuurskosten van het college van B en W staan op de pagina Bestuurskosten B en W.