logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Veelgestelde vragen spelen

De gemeente investeert in het vervangen en verbeteren van een groot aantal speelplekken. Hieronder de veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Antwoorden op de veelgestelde vragen over Spelen

Wordt de speeltuin in mijn straat ook vervangen?

De speelplekken die worden aangepakt en die al vernieuwd zijn, staan op een kaart. Het project Speelplekken loopt tot eind 2024. Als er groot onderhoud in uw straat/wijk uitgevoerd moet worden, dan kan het zijn dat ook de speelplek in dat project meegenomen wordt.

Waarom worden in de Reeshof zoveel speeltuinen vervangen?

Tijdens de bouw van de wijk zijn ook de speelplekken aangelegd. Dit is veelal in dezelfde periode gebeurd en daarom zijn ze nu aan vervanging toe.

Komen er speelplekken bij?

In principe niet, maar als uit het gesprek met de bewoners blijkt dat de huidige speelplek niet op de juiste locatie ligt, gaat de gemeente met de bewoners kijken naar de mogelijkheden.

Komen er speeltuinen voor alle leeftijden?

Ja. De gemeente wil voor elke leeftijdsgroep voldoende aanbod hebben in een wijk. Het project Speelplekken richt zich op spelen en ontmoeten voor inwoners van alle leeftijden. Op sommige speelplekken komen daarom ook bewegingstoestellen voor ouderen. 

Welke speeltoestellen komen er voor terug?

Dit wordt samen met de bewoners bepaald. De gemeente heeft wel een visie op de leeftijdsgroepen waarvoor een plek zou moeten worden ingericht. Per speelplek is er een budget beschikbaar.

Komen er straks ook houten toestellen terug?

Dit wordt samen met de bewoners bepaald. Het streven is om door de hele stad een gevarieerd aanbod van speelplekken te maken, dus zullen we toestellen van verschillende materialen plaatsen.

Wordt er gebruik gemaakt van duurzame materialen?

Ja, hier wordt rekening mee gehouden. Ook de aspecten veiligheid, en levensduur zijn van belang.

Komen er ook sportfaciliteiten in een speeltuin?

Als er nu al sportfaciliteiten zijn, en die zijn aan vervanging toe, dan worden ze meegenomen bij de opknapbeurt. Over het algemeen komen geen grote nieuwe sportfaciliteiten bij. Op enkele buurtplekken worden de sportmogelijkheden wel uitgebreid. Als we daar aan de slag gaan, bespreken we dat met de bewoners. Voor de kleinere plekken kijken we welke wensen er vanuit de buurt komen.

Komt er meer openbare verlichting?

Hier is geen budget voor binnen het speelproject.

Wordt er iets gedaan aan de veiligheid op de speelplekken?

De speeltoestellen voldoen aan de meest actuele wetgeving. Er komt geen cameratoezicht bij de speelplekken. Als het nodig is delen we de spelregels via speciale borden bij de speelplekken. De speelplekken worden zo min mogelijk afgesloten, omdat het openbare speelplekken zijn.

Worden er bankjes of een picknicktafel en afvalbakken geplaatst?

Er wordt ook gekeken naar voldoende zitplekken en afvalbakken. Ook dit gaat in overleg met de bewoners.

Mag ik zelf een trampoline, glijbaan of zwembadje in de speeltuin zetten?

Nee, dat mag niet vanuit veiligheidsoverwegingen.

Komen er zandbakken in de speelplekken?

Nee, vanwege hygiëne komen er geen zandbakken. Wel ligt er zand onder de toestellen, om ervoor te zorgen dat de kinderen niet zo hard vallen. Dit is speciaal zand en geen zandbakzand om taartjes van te maken of zandkastelen mee te bouwen. 

Komt er een hek om de speelplek?

In principe niet, want de speelplekken zijn openbaar.

Kunnen er ook beweegtoestellen voor senioren komen?

Het project Speelplekken richt zich op spelen en ontmoeten voor inwoners van alle leeftijden.

Zijn de speeltuinen geschikt voor kinderen met een beperking?

Spelen in de buurt is voor alle kinderen van Tilburg, met en zonder een beperking. De gemeente wil dat de grotere speelplekken altijd inclusief ontworpen zijn, dus ook voor kinderen en mensen met een beperking. Voor de kleinere plekken doen we dit op initiatief van de bewoners en gebruikers, als die aangegeven dat er een directe behoefte voor is. De aanpassingen in een speeltuin om deze inclusief te maken kunnen klein zijn. We willen dat alle kinderen samen spelen: niet naast elkaar maar mét elkaar. Door het beter positioneren van een toestel, het meer toegankelijk maken van de locatie of het kiezen voor nét een ander toestel is er vaak al sprake van inclusief spelen.

Komen er borden met gedragsregels?

Dit is niet standaard. Maar als hier behoefte aan is vanuit de bewoners en gebruikers kan hiernaar gekeken worden. Alle speelplekken worden rookvrij. Dit wordt wel op een bordje aangegeven. 

Komen er borden met openingstijden?

Nee, want de speelplekken zijn openbaar. Alleen als speelplekken kunnen worden afgesloten, worden hier specifieke afspraken over gemaakt.

Komt er een barbecue?

Een barbecue is geen standaard onderdeel van een speelplek.

Wat wordt er gedaan tegen hondenpoep?

Honden zijn niet toegestaan op speelplekken. Gebeurt dit toch, spreek elkaar hier dan op aan. Mocht de overlast blijven bestaan, meldt het dan via de gratis Fixi App.

Hoe voorkom je overlast van hangjongeren?

De gemeente wil de speelplekken zo min mogelijk afsluiten omdat het openbare speelplekken zijn. Hebt u toch last van hangjongeren, dan kunt u dit melden via de gratis Fixi App.

Waar liggen de speelplekken in de gemeente?

De speelplekken kun je vinden op playadvisor.co.

Worden de speeltuinen ook vergroend?

Bij de aanpak van een speelplek gaat het om de hele speeltuin, inclusief het groen, bankjes en afvalbakken. Er is dus ook budget om het bestaande groen op te knappen en als het kan méér groen aanleggen. Hiermee willen we een bijdrage leveren aan de biodiversiteit (meer vlinders en insecten) en klimaatadaptatie (maatregelen om wateroverlast, hitte en droogte tegen te gaan). Ook dit wordt samen met bewoners bepaald.

Worden speeltuinen nu ook ingericht volgens natuurlijk spelen, dus zoveel mogelijk gebruikmaken van de natuur?

De gemeente zoekt een goede balans tussen natuurlijk spelen en speeltoestellen, zodat er door de hele stad gevarieerde speelplekken komen. Zo kan iedereen spelen op de manier die het beste bij hem of haar past.

Houdt de gemeente rekening met de eikenprocessierups bij de speelplekken?

De bestrijding van de eikenprocessierups wordt meegenomen in het regulier beheer (zie de pagina rups op deze site). De gemeente heeft wel de afspraak vastgelegd om momenteel geen nieuwe eiken te planten bij speelplekken.

Hoe ziet bewonersparticipatie eruit?

De mening van bewoners is belangrijk. De bewonersparticipatie wordt afgestemd op de wijk en de locatie. 

Waar kan ik mijn idee voor de speelplek terecht?

Voor elke speel plek wordt er een bewonersparticipatietraject gestart. Hiervoor worden bijvoorbeeld omwonenden uitgenodigd, maar we willen vooral ook weten wat de kinderen ervan vinden. Daarom gaan we ook langs scholen om de mening van de kinderen op te halen. Op de website kunt u terugvinden in welke periode er voor uw speelplek inspraakmogelijkheden zijn. Als u in die periode niet bent benaderd, kunt u uw ideeën mailen naar spelen@tilburg.nl.

Ik wil graag helpen met het onderhoud en het beheer?

Voor elke speelplek wordt er een bewonersparticipatietraject gestart. In deze gesprekken kunt u uw inzet aangeven. De aannemer en de gemeente kunnen dan met u in overleg hoe we dat het best kunnen regelen.

Ik wil geen speelplek meer voor mijn deur. Waar kan ik dit doorgeven?

Speelplekken zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, zowel fysiek als sociaal. De gemeente wil dit dan ook door de hele stad goed faciliteren. Natuurlijk willen we zo min mogelijk overlast voor omwonenden. In het participatietraject worden alle ideeën en opvattingen opgehaald bij omwonenden, de kinderen en ouders. Er wordt er een plan gemaakt waar zoveel mogelijk draagvlak voor is.

Hoe lang is een speeltuin afgesloten?

Dit is afhankelijk van de werkzaamheden. Hier wordt ter plaatse over gecommuniceerd door de aannemer. Ook op deze pagina komt de planning zodra deze bekend is.

Waarom heeft de gemeente nooit eerder vervangen?

Er was eerder wel budget voor het repareren en incidenteel vervangen van speeltoestellen, maar niet voor grootschalige vervanging van speelplekken.

Worden de nieuwe speeltuinen ook onderhouden?

Ja, de gebiedsaannemers zorgen voor het onderhoud.