logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Cultuur maakt ons

21 november 2023

Met de vaststelling van het cultuurplan 'Cultuur maakt ons!' is de weg vrij om verder te bouwen aan kunst en cultuur voor en van iedereen in Tilburg. Steeds meer kunstliefhebbers van buiten de stad vinden hun weg naar Tilburg. De maatschappelijke betekenis van kunst en cultuur blijkt uit diverse onderzoeken maar ook uit de stadsgesprekken die dit jaar zijn gevoerd.

Tilburgers zijn tevreden over het culturele aanbod en kunstenaars (makers) ervaren ruimte om experimenten en projecten te realiseren. Daar wordt met het nieuwe cultuurplan op voortgeborduurd. Samen met uitvoeringsplan ‘Ateliers en Broedplaatsen’ waarmee we investeren in de transitie van een #stadvanmakers naar een #stadvoormakers en de eerder vastgestelde visie op Cultuur in het Publieke Domein waar we onder andere gaan werken met een buitencollectie staat er een stevige basis.  

Ontwikkeling van mensen

Marcelle Hendrickx, wethouder cultuur: “Cultuur maakt ons. Het is niet voor niets de titel van ons plan. Het is inmiddels in meerdere onderzoeken bevestigd; kunst en cultuur zijn onlosmakelijk verbonden aan het welzijn en de ontwikkeling van mensen. Ik gun iedereen het positieve effect dat kunst en cultuur kan hebben. Daarom moeten we ervoor zorgen dat dit bereikbaar wordt, is en blijft voor iedereen, dat makers en culturele instellingen letterlijk en figuurlijk een plek hebben, houden en van invloed kunnen zijn in onze stad en dat we ons verbinden met anderen om dit te mogelijk te maken.”

Het plan en de investeringen moeten bijdragen aan het bereikbaar maken van kunst en cultuur voor álle Tilburgers. Vanzelfsprekend is een breed en herkenbaar aanbod daarvoor belangrijk. Maar net zo belangrijk is het om te investeren in goede verbindingen met bijvoorbeeld het onderwijs, de gezondheidszorg en inwoners. 

#Stadvanmakers

En door ervoor te zorgen dat makers zich hier graag vestigen zodat Tilburg naast een #stadvanmakers ook een #stadvoormakers is. Met goede voorzieningen en regelingen die dit ondersteunen. Want makers, organisaties, (ondersteunings)instellingen, talentontwikkeling, publiek, ze zijn allemaal nodig voor een sterke culturele sector. 

In de onlangs vastgestelde begroting is ruim 1,6 miljoen extra vrijgemaakt om dit te realiseren. Een deel daarvan is incidenteel en een deel structureel. Daarnaast is er via de nota Ateliers en broedplaatsen inmiddels ook 1 miljoen extra beschikbaar gesteld. Doorkijkende naar de begrotingsbespreking voor volgend jaar zal er ook nog structureel 335.000 euro extra budget nodig zijn om de Fair Pay en regelloze ruimtes in de wijken te financieren.