Toolbox evenementenvergunning

Voor een evenementenvergunning moet u allerlei informatie doorgeven. Hieronder ziet u welke vragen gesteld worden in het online aanvraagformulier en welke documenten u daarnaast moet aanleveren. Veel informatie komt terug in uw veiligheidsplan of duurzaamheidsplan. Gebruik deze informatie voor een goede voorbereiding op de aanvraag.

Vragen online aanvraagformulier

 1. Contactgegevens
  • Bedrijf/organisatie
  • Aanvrager (naam, adres, telefoon, e-mail en geboortedatum)
  • Contactpersonen (van 2 personen met geboortedatum en 06-nummer)
  • Organiseerde u al eerder dit en/of een evenement ? Zo ja, waar en wanneer.
    
 2. Evenement
  • Naam, beschrijving en soort evenement
  • Locatie evenement, op particuliere grond of niet
    
 3. Programma
  • Datum, tijdstip evenement
  • Het aantal verwachte bezoekers (tegelijk) en in welke leeftijdsgroep
    
 4. Geluid
  • Wordt er muziek gedraaid of gespeeld?
  • Zo ja, wat voor soort muziek, is het geluid versterkt of niet?
    
 5. Nutsvoorzieningen
  • Welke gemeentelijke nutsvoorzieningen zijn nodig (stroom, water)
    
 6. Constructieve verantwoording
  • Is er sprake van tenten, podia, overkappingen, kramen, tribunes, licht/geluid/decor, mobiele bakkramen of wagens, barbecue, open vuur, aggegraten, tentverwarming, attracties/speeltoestellen, luchtkussens, overnachtingen op het terrein of opslag van gevaarlijke stoffen?
    
 7. Vuurwerk
  • Wordt er vuurwerk afgestoken
    
 8. Parkeren, verkeer en openbaar vervoer
  • Is afsluiting van straten/parkeerterreinen nodig?
  • Gebruikt u satellietparkeerterrein? 
  • Worden verkeersregelaars ingezet? 
    
 9. Openbare orde en veiligheid
  • Hoeveel (bedrijfs)hulpverleners zijn aanwezig?
  • Wordt een beveiligingsbedrijf ingehuurd? 
  • Hoeveel EHBO-ers zet u in?
   • 500 tot 1.000 bezoekers - minimaal 2 gediplomeerde EHBO'ers
   • 1.000 tot 2.500 bezoekers - 3 gediplomeerde EHBO'ers 
   • 2.500 tot 5.000 bezoekers - 5 gediplomeerde EHBO'ers 
   • 5.000 tot 10.000 bezoekers - 10 gediplomeerde EHBO'ers 
   • 10.000 bezoekers en meer - minimaal 10 gediplomeerde EHBO'ers 
     
 10. Sanitaire voorzieningen
  • Plaatst u (mobiele) toiletunits, plaskruizen. Zo ja hoeveel?
  • Is er gelegenheid om handen te wassen?
  • Worden tijdelijke drinkwater voorzieningen geplaatst? Zo ja hoeveel?
    
 11. Dieren
  • Zijn er dieren aanwezig?
    
 12. Tatoeëring en piercing
  • Is tijdens het evenement gelegenheid tot tatoeëring of piercing?
    
 13. Afval en reiniging
  • Wie zorgt voor het veegschoon opleveren van het terrein?
    
 14. Drank schenken en sociale hygiëne
  • Worden er zwak alcoholische dranken geschonken?
  • Hoe voorkomt u alcoholgebruik als u bezoekers jonger dan 18 jaar verwacht? 
  • Persoonsgegevens van leidinggevende(n) die alcoholische dranken schenken (inclusief burgerservicenummer(s)

Eisen tekeningen en bijlagen

Aan het einde van het digitaal aanvraagformulier kunt u de bijlagen uploaden. Wij vragen altijd naar:

Bij uw aanvraag evenementen vergunning kunnen de volgende bijlagen van toepassing zijn:

Programma

U levert een (klein) draaiboek aan waaruit de volgende zaken op te maken zijn:

Overzichtsplattegrond

Lever een tekening aan waarmee u laat zien hoe het evenemententerrein eruit ziet. De tekening moet op schaal zijn met daarop bijvoorbeeld:

Bij voorkeur levert u nog geen constructieve gegevens in op het moment van uw vergunningsaanvraag, maar enkel een goede overzichtsplattegrond. Op basis van uw overzichtsplattegrond krijgt u van ons een lijst met gewenste informatie over constructies die u nog moet aanleveren. Download het document 'Instructie Aanleveren Gegevens' onderaan deze pagina over de voorwaarden waar uw overzichtsplattegrond moet voldoen en het aanleveren van constructiegegevens.

Veiligheidsplan

Iedereen die een evenementenvergunning aanvraagt moet ook een veiligheidsplan aanleveren. De gemeente heeft vast 2 veiligheidsplannen voor u opgesteld die u als basis kunt gebruiken. Een voor een A-evenement en een voor een B-evenement. U kunt ze onderaan deze pagina downloaden. Organiseert u een C-evenement? Dan kunt u een veiligheidsplan C opvragen bij uw accountmanager evenementen of uw vergunningverlener.

Duurzaamheidsplan

Per 2023 is een duurzaamheidsplan verplicht voor alle evenementenvergunningen. Onderaan deze pagina vindt u een invul-exemplaar, toelichting en een voorbeelddocument. In 2023 kunt u gebruik maken van de helpdesk van de Green Leisure Group. Zij helpen organisatoren met het ontwikkelen van duurzaamheidsplannen. U kunt direct contact opnemen via frans@greenleisure.nl.

Duurzame oplossing drinkbekers

Let op: het gebruik van een duurzame beker is per 2023 verplicht voor alle B en C evenementen en vanaf 2024 voor alle evenementen. Tijdens carnaval, Koningsnacht en -dag en kermis gelden er extra afspraken. Lees hier meer over op de pagina duurzame bekers. Er zijn 2 gesloten kringloopsystemen. Vermeld in het duurzaamheidsplan van welk systeem u gebruik maakt:

Bewonersbrief

Uw evenement kan overlast veroorzaken voor omwonenden. In welke mate dit voor uw evenement geldt wordt besproken in het vooroverleg. Het kan zijn dat u verplicht bent een bewonersbrief te verspreiden. Onderaan deze pagina kunt u een instructie en een invulbrief downloaden.

Disclaimer

Aan de informatie op deze website of de voorbeelddocumenten kunnen geen rechten ontleent worden. Elke vergunningsaanvraag wordt apart beoordeeld. Daardoor kunnen voor uw aanvraag specifieke voorwaarden gelden die afwijken van de informatie. 

Als uw aanvraag of een van de daarbij behorende gegevens of bescheiden in een vreemde taal is gesteld en een vertaling noodzakelijk is voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beschikking, dan kan de burgemeester besluiten de aanvraag niet te behandelen, mits u de gelegenheid hebt gehad binnen een door de burgemeester gestelde termijn de aanvraag met een vertaling van een erkende vertaler aan te vullen.

Downloads